+389 78 44 18 67 contact@certiadria.com

Конкурс за запишување 2020/21

Управување и развој на човечки капитал

HR Академија

Конкурс за запишување на студенти

Академска 2020/21 година

Професори на HR Академија

Предавачи на HR Академија

Почеток на курсот
23 Окт 2020
Број на часови
180
Цена на курсот
74.160 МКД + ДДВ
Аплицирај

HR Академијата ќе објави конкурс за доделување на максимум 2 стипендии, во вкупен износ од 3.200 ЕУР, за академската 2020/21 година.

Услови и критериуми за запишување

Само полнолетни лица имаат право да се запишат на HR Академија со цел да се стекнат со стручно образование, преквалификација или доквалификација. Право на запишување имаат следните кандидати:

  • Имаат завршено средно образование или факултет
  • Имаат познавање од англиски јазик
  • Умеат да работат на компјутерски програми за обработка на текст, табели и користат интернет
  • Сакаат да се стекнат со практично знаење и Сертификат

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти во академската 2020/21 година со:

  • самофинансирање со можност за запишување до 15.10.2020 година,
  • добивање целосна или делумна стипендија согласно конкурсот за доделување стипендии

HR Академијата ќе објави конкурс за доделување на максимум 2 стипендии, во вкупен износ од 3.200 ЕУР, за академската 2020/21 година.

Конкурсот за доделување стипендии ќе биде објавен на 10.08.2020 год. и ќе има важност до 01.09.2020 год.

Кандидатите при запишувањето склучуваат Договор за стручна обука.

Број на студенти: 25

Редовната цена на академијата изнесува  1.600 еур

Запишувањето на кандидатите на Академијата, се врши во неколку термини со дефинирани рани уплати согласно дадената табела.

Супер рана пријава – 1.000 еур – 61.800 ден + ДДВ од 01.04-31.05.2020

Рана пријава – 1.200 еур  – 74.160 + ДДВ од 01.06-31.07.2020

Плаќање

Можноста за плаќање на рати: 

  • до 9 рати со договор заверен на нотар
  • до 9 рати преку Стопанска банка
  • до 9 рати преку Комерцијална банка