+389 78 44 18 67 contact@certiadria.com

HR Academy

Управување и развој на човечки капитал

HR Академија

Конкурс за запишување на студенти

Академска 2020/21 година

Професори на HR Академија

Предавачи на HR Академија