+389 78 44 18 67 contact@certiadria.com

Дигитален маркетинг

 • Назив на Обука: Вовед во дигитален маркетинг (Пакет Курсеви)

 • Тип на дигитална вештина: Дигитален Маркетинг

 • Времетраење на обуката (период во денови): 20

 • Број на наставни часови: 60

 • Износ на обуката без ДДВ: 37.000 денари

 • Износ на ДДВ (%): 6.660 денари

 • Вкупен износ со ДДВ (во денари): 43.660 денари

 • Број на слободни места на обуката: 30

 • Јазик на обуката: македонски/албанкси

За кого е наменета обуката: За млади професионалци кои имаат за цел да ги усовршат и надградат нивните знаења од сферата; студенти од струката; млади без работно искуство; сопственици на мали бизниси; јуниори во дигитален маркетинг и продажба.

Аплицирај

Пакетот на курсеви “Вовед Во Дигитален Маркетинг“ е наменет за брзо усовршување на вештините на млади професионалци кои се наоѓаат во почетна фаза на нивната професионална кариера.

60 часовниот курикулум е дизајниран на начин што постепено ќе ве води низ бројни чекори кои се клучни за креирање на успешна маркетинг кампања – вклучувајќи и маркетинг стратегија, социални медиуму и платено рекламирање, Search Engine Optimization, контент маркетинг, генерирање на лидови, автоматизација и многу повеќе.

При завршување на овие курсеви, кои ссе состојат од теоретски и практичен дел, студентите ќе бидат оспособени самостојно да работат на проекти од сферата во согласност со барањата на локланите и глобалните работодавачи, како и успешно да ги промовираат сопствените бизниси.

 1. Маркетинг 101

Што е Дигитален Маркетинг?

Маркетинг стратегија

Контент Маркетинг

Копирајтинг

Веб Аналитика

 1. Канали

Search Engine Optimization

Мркетинг за социјални медиуми

Оптимизација на конверзијата

Имејл Маркетинг

Video Маркетинг

 1. Стратегија

Омничанел Рекламирање

B2B Vs B2C Маркетинг

Маркетинг автоматизација

Е-трговија

Affiliate Marketing

При завршување на овие курсеви, кои се состојат од теоретски и практичен дел, студентите ќе бидат оспособени самостојно да работат на проекти од сферата во согласност со барањата на локланите и глобалните работодавачи, како и успешно да ги промовираат сопствените бизниси.

 • Да идентификуваат различни стратегии за да се подобри рејтингот на компанијата/производот при пребарување на Google и слични пребарувачки страници
 • Да развијат и спроведат различни рекламни кампањи
 • Да ја разберат веб аналитиката и да ги користат резултатите за донесување на понатамошни бизнис одлуки и стратегии.
 • Да развијат стратегија за e-commerce маркетинг
 • Да дизајнираат и имплементираат е-маил маркетинг кампањи
 • Успешно да ги експлоатираат социјалните медиуми за интернет маркетинг кампањи
 • Да го разберат и развијат плаќањето преку интернет
 • Да идентификуваат фактори за успех на рекламирање на мобилни телефони

Диплома за успешно завршена обука Дигитален маркетинг

Сертификат за успешно завршена обука Дигитален маркетинг

Предавањата се изведуваат на модерен и интерактивен начин, користејќи модерни информациски технологии, преку индивидуална и групна работа, практично менторство, како и интерактивни консултанти со предавања во текот на часовите.