Testing Center  Contact Person  Contact E-Mail  Contact Phone  Website
 Visoko Uciliste Algebra  Tomislav Dominkovic  info@algebra.hr  +385 (0) 12 33 2861  www.algebra.hr
 SRCE – Sveučilište u Zagrebu
 Sveučilišni Računarski Centar
 Sabina Rako  certiport@srce.hr  +385 (0) 16 16 5555  www.srce.unizg.hr
Elements, obrt za informatičke usluge  info@elements.hr   (+385) 99 8368 558 http://www.elements.hr/